https://youtu.be/YRLCYMHX7gQ

Voor Lokaal Apeldoorn is toerisme in de dorpen een belangrijk speerpunt. Niet alleen de vele recreatieparken, maar bovenal de omgeving maakt Apeldoorn natuurlijk uniek.

https://youtu.be/2ZPugd-aig8

Al jaren is het een grote wens van Loenen voor een eigen dorpshart. Mede dankzij fractievoorzitter Wim Willems van Lokaal Apeldoorn is er budget vrij gemaakt om dit ook werkelijk te gaan realiseren.

https://youtu.be/boiE8p8NSfg

De weg waarover het langst wordt gesproken in de gemeenteraad van Apeldoorn. Bij de presentatie van de drie varianten was het Lokaal Apeldoorn die met een nieuwe 4e variant kwam. Wat voor nu de kanaal plus variant wordt genoemd. Uiteraard blijven wij ons hard maken voor de beste oplossing voor de dorpen ten zuiden van Apeldoorn m.b.t. de ontsluiting.

https://youtu.be/2Qnz_LZqdQ0

Al vanaf 2003 is fractievoorzitter Wim Willems bezig met de terugkeer van de toren op de trapjesberg. In de begroting hebben we er zelfs een bedrag voor weten vrij te spelen. Als het aan Lokaal Apeldoorn ligt is dit langzaam een dossier die we eens feestelijk moeten beeindigen met een mooi uitzicht over de Loenermark.

Raadsvergadering

Raadsvergadering 29 maart 2018

19:00 Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Installatie van de leden van de raad
3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad (29-2018) stukken worden later toegevoegd
bijlagen 4. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (30-2018)
5. Stand van zaken van de formatie door de informateur
20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

Raadsvergadering 27 maart 2018

19:00 Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Mededeling van de voorzitter van het presidium inzake onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden van de gemeenteraad
3. Afscheid van raadsleden door de voorzitter van de raad
20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

Politieke Markt

Politieke Markt 22 februari 2018

19:00 Gebiedsvisie Beekbergsebroek
19:00 Koersdocument Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning - CMO
19:00 Raadsbrief Afschaffing twee woningregel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen d.m.v. parapluherziening (brief van 15 januari 2018)
20:00 Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord 2 (Zuidbroek)
20:30 Gezamenlijke huisvesting CJG en CMO
20:30 Toetreding Heerde in de WGR Cleantech Regio
21:15 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Koning Lodewijklaan - hoek Sprengenweg

Nieuwsbrief

by JoomlaShine

A: Marktplein 1, ingang marktzijde

T: +31-(0)55-5801249

E: [email protected]

Go to top