In debat

19:00 Presentatie Rekenkamerrapport over de uitvoering van de Participatiewet
19:00 Bestemmingsplan Krimweg 140 Hoenderloo
20:00 Hoorzitting Ontwikkelstrategie Apeldoorn West
21:15 Big Data
21:15 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021
21:15 Concept opgaven Groenplan

Top