In debat

Gerrit Wensink
Voorzitter

Gerrit Wensink is de voorzitter van het bestuur. Hij is mede-eigenaar van Dansschool Wensink in Apeldoorn. In april 2015 is hij in het bestuur gekomen (van toen nog Leefbaar Apeldoorn). Eerst was hij interim bestuurslid, en een jaar later werd hij als bestuurslid gekozen.
Gerrit is van mening dat Lokaal Apeldoorn een partij is die als geen ander voelt wat er in Apeldoorn allemaal speelt. Een goede lokale partij weet vaak beter dan een andere partij wat goed is voor Apeldoorn. Daar wil hij aan meewerken door op bestuurlijk niveau samen met zijn collega’s mee te denken en te werken.

Jacqueline Pol
Secretaris

Jacqueline Pol is secretaris in het bestuur. In juni 2015 is zij betrokken geraakt bij Lokaal Apeldoorn, omdat Lokaal Apeldoorn opkomt voor de belangen van iedereen in Apeldoorn en zich niet richt op specifieke groeperingen.
Als sociaal maatschappelijk betrokken onderneemster zet zij zich graag in voor Apeldoorn; een stad waar ze trots op is en waar het nú en in de toekomst prettig wonen, werken en leven is. Dit door met elkaar in dialoog te gaan en gezamenlijk te zoeken naar verbinding, mogelijkheden en samenwerking en ook eens buiten de gebaande paden te denken en te werken.

Frank Reinders
Penningmeester

Frank Reinders is penningmeester binnen het bestuur. Hij is werkzaam in de makelaardij, samen met zijn broer. Hij werd een paar jaar geleden door Gerrit gevraagd plaats te nemen in het bestuur van Lokaal Apeldoorn ‘’om de gang er in te krijgen’’. Hij staat achter veel van de zaken waar Lokaal Apeldoorn mee bezig is.
Politiek zelf is eigenlijk niet zijn ding. Maar hij vindt het fascinerend om het van de zijkant te bekijken. Hij draagt er met plezier een steentje aan bij. Door zijn werk als makelaar komt hij vaak in contact en aanraking met de gemeente, qua grond, bestemmingsplannen, vergunningen, gebieden, enzovoort. Frank vindt het interessant om ook eens de andere kant daarvan mee te maken.

Berend Jan de Vries
Lid

Berend Jan de Vries is algemeen bestuurslid binnen de partij. Hij is werkzaam geweest in de sector gehandicaptenzorg. Be heeft erg veel bestuurlijke ervaring. 20 jaar was hij vice-voorzitter en CAO-onderhandelaar van een grote vakbond in de gezondheidszorg. Ook was hij ruim 13 jaar voorzitter van een landelijke beroepsvereniging van beleidsmakers en bestuurders/coördinatoren binnen de informele zorg, binnen alle sectoren van de zorgverlening. Verder was hij 29 jaar lang voorzitter van Stichting Paardensport voor mensen met een functiebeperking.
Samenwerken en verbinden zijn begrippen die goed bij Be passen. Hij heeft een uitgesproken mening over de versnippering in de Apeldoornse politiek door de vele kleine lokale partijtjes. Dat vindt hij ondoelmatig en overbodig. Liever zag hij één grote lokale politieke partij daarvoor in de plaats terug.

Henk Schutte
Lid

Henk Schutte, geboren en getogen Apeldoorner. Een tiental jaren naar Amsterdam vanwege studie, maar daarna snel weer terug. Van 1998 tot 2015 oprichter/raadslid/fractievoorzitter geweest van dé lokale politieke partij van Apeldoorn. Je geboorte- en woonplaats mee helpen besturen is het mooiste dat een mens kan overkomen. Maar je moet na 16 jaar eens plaats maken voor de jonge generatie die vaak nóg scherper, enthousiaster en gemotiveerder is. Vanuit een bestuursfunctie kun je jongere politici helpen en daardoor nog nuttig blijven voor de maatschappij. Mooier kan het toch niet worden?

Top