In debat

Lokaal Apeldoorn is voor diversiteit aan energiebronnen en besparingen op gebruik. Tegen windmolens met een omvang die bewoners hun woongenot afnemen cq beperken, maar voor windenergie op creatieve wijze

  • openbare verlichting duurzaam en flexibel. dus bv ledlampen op zonne energie met sensoren
  • zonnecolectoren op windschermen en talud snelwegen
  • zonnecolectoren op bedrijven en woningen
  • proef voor energie uit sprengen, beken en kanaal
  • isoleren van huizen promoten en ondersteunen, wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken
  • laadpalen goed spreiden over de stad en voorkomen dat dit parkeerplaatsen worden
  • voorbeeld functie voor overheidsgebouwen
  • Loket functie: initiatieven ondersteunen met wegwijs maken in regels, mogelijkheden en beschikbare subsidies
  • actief bedrijven controleren op hun aandeel in omvorming naar duurzame energie gebruik

 

 

Top