In debat

19:00 Gebiedsvisie Beekbergsebroek
19:00 Koersdocument Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning – CMO
19:00 Raadsbrief Afschaffing twee woningregel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen d.m.v. parapluherziening (brief van 15 januari 2018)
20:00 Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord 2 (Zuidbroek)
20:30 Toetreding Heerde in de WGR Cleantech Regio
20:30 Gezamenlijke huisvesting CJG en CMO
21:15 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Koning Lodewijklaan – hoek Sprengenweg

Top