In debat

Peter Messerschmidt

Fractievoorzitter/Raadslid
Woonachtig in Hommelbrink 

Peter is sinds 4 jaar actief in de Apeldoornse politiek. Het ideale Apeldoorn van Peter ziet er zo uit: “Ik zie een Apeldoorn met dorpen voor me waar het goed wonen is. Waar we als inwoners in buurten elkaar kennen, elkaar helpen en een bijdrage leveren om de buurt leefbaar te houden. Waar we elkaar ontmoeten in verenigingen, waar we een leuke baan hebben. Waar we met elkaar activiteiten organiseren. Waar we enthousiaste verhalen over kunnen vertellen. Dat wil Lokaal Apeldoorn graag bereiken. Wij laten zien dat je als lokale partij écht het verschil kan maken voor mensen in de stad of het dorp. Dat kan door gezamenlijke inspanning en als Apeldoorners zelf te beslissen!’’ Peter is Directeur bij het Scouting Landgoed Zeewolde 

Sukran Aksoy

Raadslid
Woonachtig in Zuid

Sukran Aksoy begon haar werk in de politiek in 2013. Toen werd ze gekozen als raadslid. Zij wil ervoor zorgen dat informatie van de gemeente beter bij de Apeldoorns terecht komt. Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen niet goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld de Turken en andere minderheden. Sukran wil daar graag verbetering in zien. Sinds september 2015 is ze verbonden aan Lokaal Apeldoorn met de lijst Hendrikse/Aksoy. Deze samenwerking vindt ze een positieve ontwikkeling. De raadsleden kunnen zich samen extra sterk maken voor de bewoners van Apeldoorn. En ze kunnen zich meer gaan concentreren op de onderwerpen die ze persoonlijk goed liggen. Het onderwerp dat bij Sukran hoort, is de sociale kant van het wonen en werken in Apeldoorn. Haar dagelijkse baan is op de Groene Hoven, waar ze werkt met demente ouderen. Ook heeft ze een adviesbureau voor projectmatig werken. Sukran is geboren en getogen in Apeldoorn. Haar achternaam ‘Aksoy’ laat haar Turkse wortels zien: haar ouders komen uit de stad Karaman in Turkije.

Ben Hendrikse

Raadslid
Woonachtig in Welgelegen

Ben Hendrikse werd ongeveer twintig jaar geleden politiek actief. In die tijd was hij erg ontevreden over het optreden van de overheid. Daarom besloot hij dat hij zelf in actie moest komen. Hij wilde in de gemeenteraad meedraaien in plaats van alleen maar advies geven. Hij is jarenlang fractievoorzitter van een andere Apeldoornse partij geweest. In september 2015 heeft Ben zich verbonden aan Lokaal Apeldoorn met de lijst Hendrikse/Aksoy. Volgens hem heeft de samenwerking veel voordelen. Samen kun je meer bereiken voor Apeldoorn. Ben ziet de gemeente graag nog mooier en nog groener worden. Zijn andere wens voor de toekomst is, dat de gemeente weer financieel gezond wordt. In zijn vrije tijd houdt Ben zich bezig met de effectenbeurs. Een andere hobby is het bezoeken van jaarmarkten. Voor hij de politiek inging, heeft hij drie jaar als hypotheekadviseur gewerkt. En daarvoor was hij vijfendertig jaar lang marktkoopman in snoep, koek en banket

Gerry van Bruggen

Raadslid
Woonachtig in Zevenhuizen

Als fractievertegenwoordiger zet ik mij in voor de Zorg en Welzijn; met extra aandacht voor de Mantelzorg en het Passend onderwijs. Mijn inzet zet ik de komende vier jaar graag voort. Om dit te kunnen doen, is niet alleen uw stem maar vooral uw hulp nodig, u kunt mij vertellen wat er voor u speelt; wat gaat er goed; en wat kan er beter. Het is mijn ervaring door goed te luisteren en samenwerken vele puzzels op te lossen zijn. Het grote geheel te zien en hierbij details niet uit het oog te verliezen, is waar mijn kracht ligt.
 Iedereen heeft een eigen unieke bijdrage, vraag, zorg of behoefte. Dit vraagt om passende oplossingen en toezien op de uitvoering van gemaakte afspraken. Voor het voeren van een politiek huishouden of een persoonlijk huishouden, brengt het leveren van maatwerk de rust in huis.
Voor mij is Lokaal Apeldoorn de garantie voor directe betrokkenheid en invloed op het gemeentebestuur. In verbinding met u, wil ik mij breed inzetten om mijn bijdrage te leveren aan een fijn woon-en leefklimaat. De inwoners, bedrijven en bezoekers van onze gemeente Apeldoorn stel ik hierbij voorop.

Arjan Steenbeek

Raadslid
Woonachtig in de Maten

De politiek heeft als functie antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken in brede zin. En de politici hebben tot taak de problemen in de samenleving te benoemen en deze aan te pakken. Voor mij persoonlijk begint dat waar ik woon, werk en mijn vrije tijd doorbreng…in Apeldoorn.
Op dit moment ben ik werkzaam als manager bij Pluryn, waar ik leiding geef aan de onderwijsinstellingen voor voortgezet speciaal onderwijs. Het werken met en voor deze jongeren vraagt om betrokkenheid bij het beantwoorden van vragen over visie, aanbod en behoeften. Welke grenzen durven we te stellen en wat mag je verwachten van elkaar?
Gelijk mijn professionele ambitie te doen wat is afgesproken, wil ik dit ook waarmaken naar u als inwoner van Apeldoorn. Geloven in de kracht en ambitie van bewoners die in hun eigen omgeving zelf heel goed kunnen beslissen wat er nodig is. Het gaat uiteindelijk om meer dan alleen het verdelen van een beschikbaar budget.

Talitha Laros 

Fractievertegenwoordiger/Fractieassistent  Woonachtig in Driehuizen
 
Mijn naam is Talitha Laros. Ik ben in contact gekomen met de politiek door een schoolopdracht in het gemeentehuis van Apeldoorn. Sinds 2017 ben ik verbonden aan Lokaal Apeldoorn.
Ik ben student en studeer Security Management aan de hogeschool Saxion te Apeldoorn. Vakken als security management, criminologie en rechten hebben mijn interesse. Als student vind ik opleiding van basis tot universitair erg belangrijk. Vooral het aspect dat de school een fijne en veilige plek moet zijn om een positieve invloed te hebben op de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen/studenten.
Naast mijn studie ben ik politiek actief om mij in te zetten voor de inwoners van Apeldoorn. Ik houd van sporten en buiten actief zijn. Ik ben geboren in Harderwijk en woon inmiddels al jaren met veel plezier in Apeldoorn. In mijn vrije tijd kom graag bij de Apenheul en park Berg en Bosch met mijn twee kinderen.

Top