• Lokaal Apeldoorn vind dat we zuinig moeten omgaan met de financiele middelen die ons zijn toevertrouwd.
  • Apeldoorn moet financieel gezonder worden. De nog steeds te hoge schuldpositie moet worden afgebouwd, echter het tempo daarvan moet worden beperkt om ruimte te houden voor investeringen en noodzakelijke uitgaven (bijvoorbeeld voor de toegankelijke zorg).
  • Het heffen van OZB is noodzakelijk, maar het mag nooit een sluitpost worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Een begroting wordt sluitend door uitgaven te beperken.
  • We zijn kritisch op grote projecten en risico’s. Aan alle investeringen en uitgaven moet een gedegen plan ten grondslag liggen. Onduidelijke posten moeten uit de begroting.
  • Stad én dorpen moeten in gelijke mate worden bedeeld in financiële middelen. Dorpen dienen in gelijke mate te delen in zowel tegen- als meevallers in de begroting. 
Pin It