• Lokaal Apeldoorn wil zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Lokaal Apeldoorn vindt dat zorg moet worden geboden op basis van de vraag en niet op basis van het aanbod.
  • Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. De gemeente moet zich met name inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook (gedwongen) afhaken. De gemeenteraad dient zich beter te bekwamen in de behoeftes op het gebied van sociaal beleid; knelpunten bevinden zich op de werkvloer, niet in ambtelijke nota’s.
  • Geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor het sociale domein moet ook écht daar terechtkomen.
  • Om het lokale sociale beleid te controleren is een lokale ombudsman onmisbaar.
  • De gedwongen overname van taken van het Rijk (decentralisaties) mag nooit worden gebruikt als een verkapte bezuinigingsoperatie op die taken.
  • Apeldoorn kent veel meer vrijwilligers en mantelzorgers dan vergelijkbare 100.000+ gemeenten. Zij vormen het cement van de Apeldoornse samenleving. Deze ‘verborgen schat’ dient gekoesterd en gestimuleerd te worden. Lokaal Apeldoorn wil daarom een ruim aanbod van mantelzorgondersteuning.
Pin It