• Lokaal Apeldoorn wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Apeldoorn. Wij zijn geen beeldschermtijgers! Bestuurders dienen eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet na zijn te komen. Politieke processen moeten zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
  • Alle Apeldoorners, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, inkomen of wat dan ook dragen bij in gelijke mate bij aan de leefbaarheid in de gemeente Apeldoorn. Geen negatieve of positieve discriminatie, geen specifiek doelgroepenbeleid. Wij kennen alleen ‘Apeldoorners’. Artikel 1 van de grondwet staat hierbij voor ons centraal.
  • De gemeente moet openstaan voor initiatieven vanuit de wijken en de dorpen. Het Apeldoorns bestuur dient zich met name in te zetten om de goede eigenschappen van Apeldoorn te koesteren en te verbeteren, niet om wat wij niet hebben kunstmatig en tegen hoge kosten te verwerven!
Pin It